แก้ไขระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท ซีเอ็มจีเอส จำกัด ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบติดตั้งภายในตู้เซิรฟเวอร์ ให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จากการประเมิณและวิเคราะห์ปัญหาโดยทีมงาน พบว่าลูกค้า แบตเตอรี และแผงวงจรหลักของอุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากกรดภายในแบตเตอรีรั่วออกมา จึงทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรีและแผงวงจรหลัก ผลการแก้ไขอุปกรณ์และระบบสำรองไฟ สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ