Smart Security Solutions

ซีเอ็มจีเอส นำเสนอโซลูชัน ระบบรักษาความปลอดภัย แบบครบวงจร แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้นำเสนอระบบ CCTV อัจฉริยะ ที่ควบคุมด้วยระบบ AI สามารถ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ แยกแยะวัตถุที่เป็น มนุษย์ หรือ สัตว์ รวมทั้งสามารถ ตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุได้โดยอัตโนมัติ