บริการรับจ้างช่วงต่อจากสัญญา (Sub Contract) ในด้านคอมพิวเตอร์และไอที ได้แก่ บริการประกันดูแลรักษาอุปกรณ์ (MA Maintenance Assurance) บริการตรวจเช็คระบบ (PM Preventive Maintenance) และบริการแก้ไขปัญหา(CM Corrective Maintenance) โดยเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และได้รับความไว้ใจจากลูกค้าให้เป็น Sub Contract ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน  และ อุตรดิตถ์

ด้วยมาตรฐาน SLA (Service-level Agreement) ที่ทางเราดำเนินงาน ซีเอ็มจีเอสดูแลลูกค้าในสัญญาและให้ความมั่นใจกับผู้ให้ช่วงสัญญา เหมือนผู้ให้ช่วงสัญญาปฏิบัติงานเอง