งานด้านวิศวกรรมระบบ

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน  ระบบป้ายอัจฉริยะ ระบบตรวจจับใบหน้าด้วยวงจรปิดความละเอียดสูง ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ