งานด้านวิศวกรรมระบบเครือข่าย

ติดตั้งระบบ LAN, WAN, Access Point ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ Point-to-Point เครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก