งานด้านวิศวกรรมโยธา

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม บ้าน อาคารพาณิชย์ งานรีโนเวท ออกแบบตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งและซ่อมแซม งานสุขาภิบาล ระบบประปา