บริการวางแผนการตลาดออนไลน์บน Facebook, Google, Instagram, Line, YouTube หรือสื่ออื่นๆ

โปรโมทสินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่รู้จัก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง