การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้า องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรใช้ เงิน วัสดุ คน และเวลา ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยปัญหาหลักของการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพคือ บุคลากร 

บุคลกร คือต้นทุนขององค์กรที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในการปรับเปลี่ยนการทำงาน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดเรื่องกำลังและความเหนื่อยล้า มนุษย์ไม่สามารถทำงานตลอด 24 ชม. โดยไม่หยุดพักและไม่มีข้อผิดพลาดได้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้มนุษย์ หมายถึงต้องเพิ่มคนเข้ามาในกระบวนการผลิต ทำให้องค์กรต้องแบกรับค่าใช้ข่ายที่เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไร

การใช้เทคโนโลยีทำให้องค์กรใช้แรงงานด้านมนุษย์ลดลง ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายสินค้าที่ใช้คน ผู้ซื้อต้องติดต่อไปที่ผู้ขาย จากนั้นผู้ขายทำการตรวจเช็คสต็อคสิน้คาแล้วแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อ จากนั้นเมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงราคากัน ผู้ซื้อต้องยืนยันการสั่งซื้อไปยังผู้ขายเพื่อขออนุมัติและจัดส่งสินค้า กระบวนการทั้งหมดอาจไม่ใช่ปัญหา หากผู้ซื้อมีแค่คนเดียวและรายการสั่งซื้อน้อย แต่ถ้าผู้ซื้อมีจำนวนมากและสั่งสินค้าหลายชนิด ในรายการเดียว ผู้ขายย่อมไม่สามารถรองรับและจัดการคำสั่งซื้อได้ทันในเวลาอันรวดเร็ว หากผู้ขายจัดการคำสั่งซื้อช้า อาจทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจ จนยกเลิกการสั่งซื้อ ทำให้องค์กรเสียโอกาสในการขายได้

 

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ โดยให้ระบบเป็นตัวจัดการคำสั่งซื้อ แทนผู้ขายที่เป็นมนุษย์ ทำให้ ผู้ซื้อสามารถได้รับสินค้าที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลารอนาน

ปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เกือบทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น เพราะการจัดการธุรกิจด้วยการการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย ทำให้องค์กรสามารถ ลดต้นทุนด้านการจ้างแรงงาน เพิ่มยอดขายด้วยการรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ได้อย่าไม่จำกัด และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชม.โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้งมีข้อผิดพลาดที่น้อยมาก เพราะเทคโนโลยีไม่มีจุดอ่อนเรื่องการคำนวณและประมวณผลตัวเลขแบบมนุษย์