รับสมัครพนักงานประจำ

1. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา สาขา คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์/สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 •  สามารถ ถ่ายทอดความรู้ ควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงาน สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำไซต์งาน 6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส หรือ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์/สารสนเทศ
 • สามารถทำงานประจำไซต์งาน ที่ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

 

3. เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/สื่อสารมวลชน
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง โบนัส ชุดพนักงาน ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และวันลาพักร้อน

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติ (Resume) มาได้ที่ info@cmgs.co.th