ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพื้นดิน

ซีเอ็มจีเอส ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของผิวดิน ในพื้นที่ลาดชัน ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมธรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบการติดตั้ง อย่างใกล้ชิด