ติดตั้งระบบร้านค้า

การติดตั้งระบบไอทีให้ลูกค้า ที่เปิดสาขาใหม่

ติดตั้งระบบร้านค้า

ติดตั้งระบบไอที ให้กับลูกค้า ที่เปิดสาขาใหม่ ณ เทสโก้โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่ วันที่ 26 ธ.ค 2556