ระบบตู้คีออส

แก้ไขปัญหาตู้คีออส ในสนามบิน

ระบบตู้คีออส

เจ้าหน้าที่ จากบริษัทซีเอ็มจีเอส ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขตู้คีออส ให้แก่ลูกค้า

ในสนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557